iPod Video ธีมสไตล์ Material

หน้าตา GUI ของ iPod นั้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมจึงมีความคิดที่ว่าคงจะดีไม่น้อยที่จะทำหน้าตา iPod ขึ้นใหม่ วิธีติดตั้ง คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด(G5 Only) คลิกที่นี่

Read more

ลงอ่านไทย เมนูไทย ให้ iPod Classic กับ Nano

ปัจจุบันการลงภาษาไทยใน iPod ยังต้องพึ่งโปรแกรม iPod Wizard ที่มีข้อจำกัดทั้งความยุ่งยาก และ ยังรองรับแค่ Windows เลยเกิดเป็นไอเดียที่ว่าจะทำยังไงให้ iPod อ่านไทยโดยต้องติดตั้งง่ายที่สุด รุ่น เมนูภาษาไทย ชื่อเพลงไทย ดาวน์โหลด iPod Classic G1/G2 X

Read more