ipod ธีม

iPod

iPod Video ธีมสไตล์ Material

หน้าตา GUI ของ iPod นั้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมจึงมีความคิดที่ว่าคงจะดีไม่น้อยที่จะทำหน้าตา iPod ขึ้นใหม่ วิธีติดตั้ง คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด(G5 Only) คลิกที่นี่

Read More