โปรแกรมสร้างโจทย์คณิตศาสตร์จากคำตอบ ด้วย Python3

โปรแกรมสำหรับสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ยาวๆ จากคำตอบ ที่่ผมทดลองสร้างขึ้นมาจากภาษา Python ทำงานโดยใช้หลักการ การสุ่มตัวเลขที่เราตั้งแล้วนำไปหาคำตอบ จนกว่าจะเท่ากับคำตอบที่เราตั้ง หรือ จนกว่าจะหมดรอบ Max loop ที่เราใส่

โค้ด: